Your browser does not support JavaScript!

...مدعیان هفتگی بیمه بیکاری با عدد ۲۴۰ هزار به بالاترین سطح خود از ۱۳ آگوست امسال رسید

...مدعیان هفتگی بیمه بیکاری با عدد ۲۴۰ هزار به بالاترین سطح خود از ۱۳ آگوست امسال رسید

 

شاخص مدعیان هفتگی بیمه بیکاری ایالات متحده 

عدد واقعی ۲۴۰K?

عدد مورد انتظار ۲۲۵K

عدد قبلی ۲۲۲K

شاخص سفارشات کالاهای با دوام تغییرات ماهانه اکتبر

عدد واقعی ۱٪?

عدد مورد انتظار ۰.۴٪

عدد قبلی ۰.۴٪


شاخص خالص سفارشات کالاهای با دوام تغییرات ماهانه اکتبر

عدد واقعی ۰.۵٪?

عدد مورد انتظار ۰٪

عدد قبلی ۰.۵٪-

?شاخص ها در تضاد با هم هستند چرا که سفارشات کالاهای با دوام نشان از شرایط بهتر نسبت به اجماع انتظارات دارد اما مدعیان هفتگی بیمه بیکاری که یک اندیکاتور پیشرو در ارتباط با بازار کار است عدد ضعیف تر از ماکزیمم انتظارات بازار را نشان می دهد.

شاخص مدعیان هفتگی بیمه بیکاری با عدد ۲۴۰K به بالاترین سطح خود از ۱۳آگوست امسال رسید.رای خود را به این مطلب ثبت کنید

0 رای (NaN)
لطفا نظر خود را درباره این مطلب بنویسید