Your browser does not support JavaScript!
نماشا

تقویم اقتصادی 21 مارس 2024 رویترز

تقویم اقتصادی 21 مارس 2024 رویترز

در روز پنجشنبه، داده های بازار کار استرالیا برای ماه فوریه می تواند بر مسیر نرخ بهره RBA تأثیر بگذارد. نرخ بیکاری استرالیا از 4.1 درصد به 3.7 درصد کاهش یافته است. اقتصاددانان نرخ بیکاری را 4.0 درصد پیش بینی کرده بودند.
کاهش شدید نرخ بیکاری استرالیا می تواند از رشد دستمزدها و افزایش درآمد قابل تصرف حمایت کند. روند صعودی در درآمد قابل تصرف ممکن است به مخارج مصرف کننده و تورم ناشی از تقاضا کمک کند. RBA می تواند با افزایش نرخ نقدی برای کاهش فشارهای تورمی، به افزایش مصرف پاسخ دهد.

برای ژاپنPMI خدمات Jibun در ماه مارس از 52.9 به 54.9 افزایش یافت. اقتصاددانان افزایش به 53.4 را پیش بینی کردند.

طبق بررسی اولیه،

سفارشات جدید و سفارشات صادراتی جدید با سرعت قابل توجهی افزایش یافت.
قیمت‌های ورودی و تولید نشان‌دهنده تورم قوی‌تر بودند.
نرخ تورم هزینه نهاده بالاترین میزان از سپتامبر 2023 بوده است.
با افزایش ظرفیت، سطح اشتغال با نرخ مناسبی افزایش یافت.
فعالیت بخش خدمات یک نقطه کانونی برای بانک ژاپن است. بانک ژاپن اخیراً در مورد نیاز بخش خدمات برای تقویت فشارهای تورمی ناشی از تقاضا بحث کرده است.

 

 

تقویم اقتصادی.png

تقویم اقتصادی اروپا

در روز چهارشنبه، قیمت تولیدکننده آلمان پس از کاهش 4.4 درصدی در ژانویه، 4.1 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل در ماه فوریه کاهش یافت. اقتصاددانان کاهش 3.8 درصدی قیمت تولید کننده را پیش بینی کردند.
در معیار ماهانه، قیمت تولید کننده پس از افزایش 0.2 درصدی در ژانویه، 0.4 درصد کاهش یافت. اقتصاددانان انتظار کاهش 0.1 درصدی قیمت تولیدکننده را داشتند.

اعداد ضعیف‌تر از حد انتظار، از انتظارات برای کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در ژوئن حمایت کردند. تولیدکنندگان در یک محیط تقاضای ضعیف قیمت ها را کاهش می دهند و بر تورم قیمت مصرف کننده تأثیر می گذارد.

در ادامه جلسه، ارقام اعتماد مصرف کننده برای منطقه یورو پیش بینی های 15.0- را شکست داد. شاخص اعتماد مصرف کننده منطقه یورو در ماه مارس از 15.5- به 14.9- افزایش یافت.

لحن اعضا بانک مرکزی اروپا از انتظارات بازار در مورد کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در ژوئن حمایت کرد. کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، کاهش نرخ بهره در ژوئن را مورد بحث قرار داد و گفته است:

 

"تا ژوئن، مجموعه جدیدی از پیش‌بینی‌ها را خواهیم داشت که تأیید می‌کند مسیر تورمی که در پیش‌بینی مارس پیش‌بینی کرده بودیم، همچنان معتبر است یا خیر."

 

در روز پنجشنبه، PMI های اولیه بخش خصوصی برای آلمان و منطقه یورو توجه سرمایه گذاران را ایجاب می کند. انقباض کمتر مشخص در بخش خصوصی آلمان و منطقه یورو می تواند تقاضا برای سهام های فهرست شده در اروپا را افزایش دهد.

اقتصاددانان پیش بینی کردند که PMI تولید آلمان در ماه مارس از 42.5 به 43.1 افزایش یابد. علاوه بر این، اقتصاددانان پیش بینی می کنند که PMI خدمات از 48.3 به 48.8 افزایش یابد.

پیش‌بینی‌ها برای منطقه یورو تصویر بهتری از اقتصاد منطقه یورو نشان می‌دهد. اقتصاددانان انتظار دارند که PMI تولید از 46.5 به 47.0 و PMI خدمات از 50.2 به 50.5 افزایش یابد.

با این حال، سرمایه‌گذاران باید مولفه های فرعی را در نظر بگیرند، از جمله قیمت‌هایی که ممکن است بر انتظارات کاهش نرخ در ژوئن تأثیر بگذارد.

 

تقویم اقتصادی (2).png

تقویم اقتصادی امریکای شمالی

روز چهارشنبه، FOMC نرخ بهره را روی 5.50 درصد گذاشت. علاوه بر این، FOMC میانگین نرخ وجوه فدرال رزرو در سال 2024 را 4.6٪ بدون تغییر نسبت به دسامبر پیش بینی کرد. پیش بینی FFR نشان دهنده سه کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سال 2024 بود که باعث افزایش تقاضا برای دارایی های سهام  شد. بازنگری به سمت رشد سال 2024 نیز بازار پسند بود.

پاول رئیس فدرال رزرو از ترساندن بازارها اجتناب کرد و گفت که فدرال رزرو احتمالاً در اواخر سال نرخ بهره را کاهش خواهد داد.

روز چهارشنبه، داو و نزدک کامپوزیت به ترتیب 1.25 درصد و 1.03 درصد رشد کردند. 

 جلسه معاملاتی روز پنجشنبه، ادعاهای بیکاری و PMIهای بخش خصوصی نیز توجه سرمایه گذاران را جلب می کند.

افزایش فعالیت‌های بخش خدمات ایالات متحده و شرایط سخت‌تر بازار کار می‌تواند انتظارت کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ژوئن را آزمایش کند.

اقتصاددانان پیش بینی کردند که PMI خدمات ایالات متحده از 52.3 به 52.0 و PMI تولیدی از 52.2 به 51.7 کاهش یابد. علاوه بر این، اقتصاددانان انتظار دارند در هفته منتهی به 16 مارس، ادعاهای اولیه بیکاری از 209 هزار به 215 هزار افزایش یابد.

سایر آمارها شامل تولید فیلی فدرال و فروش خانه های موجود است. سقوط بیشتر از حد انتظار در فیلی فدرال باعث جلب توجه سرمایه گذاران خواهد شد. اقتصاددانان پیش بینی کردند که فیلی فدرال از 5.2 به -2.3 در ماه مارس سقوط کند.

فراتر از اعداد، سرمایه گذاران باید نظرات اعضای FOMC را در نظر بگیرند. مایکل بار عضو FOMC در تقویم برای سخنرانی حضور دارد.

 

رای خود را به این مطلب ثبت کنید

0 رای (0)
لطفا نظر خود را درباره این مطلب بنویسید