Your browser does not support JavaScript!
نماشا

بانک مرکزی کانادا مطابق انتظار نرخ بهره خود را در عدد ۴.۵٪ ثابت نگه داشت.

بانک مرکزی کانادا مطابق انتظار نرخ بهره خود را در عدد ۴.۵٪ ثابت نگه داشت.

بیانیه سیاست های پولی بانک مرکزی کانادا:تکرار می کند که انتظار دارد نرخ بهره سیاستی را در سطح فعلی خود، مشروط به تغییر تحولات اقتصادی مطابق با MPR حفظ کند.

✅ لحن خود در مورد اقتصاد در «تقاضای مازاد» را کنار گذاشته است.

✅بر اساس ارزیابی خود از داده های اخیر، شورای حاکم تصمیم گرفت تا نرخ سیاستی را در 4.5٪ حفظ کند.

✅انقباض کمی مکمل این موضع محدودکننده است.

 

✅شورای حکام به ارزیابی تحولات اقتصادی و تاثیر افزایش نرخ بهره گذشته ادامه خواهد داد و آمادگی دارد در صورت نیاز برای بازگرداندن تورم به هدف 2 درصد، نرخ سیاستی را بیشتر افزایش دهد.

✅بانک در تعهد خود به بازگرداندن ثبات قیمت برای کانادایی ها مصمم است.

تگ ها :

رای خود را به این مطلب ثبت کنید

0 رای (NaN)
لطفا نظر خود را درباره این مطلب بنویسید