Your browser does not support JavaScript!
سایر ویدوها...

سایر ویدوها...

 

 

 

 

 

 

گام یازدهم: سه اشتباه رایج که معامله گران انجام مبدهند.

این ویدیو برای اعضا واجد شرایط در نرم افزار اسپات پلیر قابل مشاهده میباشد.

برای مشاهده این ویدیو میبایست اشتراک تهیه بفرمایید.

 

گام یازدهم.jpg

 

گام دوازدهم: نکاتی برای قرار دادن حد ضرر.

این ویدیو برای اعضا واجد شرایط در نرم افزار اسپات پلیر قابل مشاهده میباشد.

برای مشاهده این ویدیو میبایست اشتراک تهیه بفرمایید.

 

گام دوازدهم.jpg

 

گام سیزدهم: چهار نکته قبل از انجام معامله.

این ویدیو برای اعضا واجد شرایط در نرم افزار اسپات پلیر قابل مشاهده میباشد.

برای مشاهده این ویدیو میبایست اشتراک تهیه بفرمایید.

 

گام سیزدهم.jpg

 

گام چهاردهم: معامله بر اساس کانال

این ویدیو برای اعضا واجد شرایط در نرم افزار اسپات پلیر قابل مشاهده میباشد.

برای مشاهده این ویدیو میبایست اشتراک تهیه بفرمایید.

 

14.jpg

 

گام پانزدهم: اسیلاتور RSI

این ویدیو برای اعضا واجد شرایط در نرم افزار اسپات پلیر قابل مشاهده میباشد.

برای مشاهده این ویدیو میبایست اشتراک تهیه بفرمایید.

 

15.jpg

 

گام شانزدهم: چگونه در معاملات خود از پرایس اکشن استفاده کنیم؟

این ویدیو برای اعضا واجد شرایط در نرم افزار اسپات پلیر قابل مشاهده میباشد.

برای مشاهده این ویدیو میبایست اشتراک تهیه بفرمایید.

 

16.jpg

 

گام هفدهم: بهترین استفاده از اسیلاتور مک دی

این ویدیو برای اعضا واجد شرایط در نرم افزار اسپات پلیر قابل مشاهده میباشد.

برای مشاهده این ویدیو میبایست اشتراک تهیه بفرمایید.

 

17.jpg

 

گام هجدهم: استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

این ویدیو برای اعضا واجد شرایط در نرم افزار اسپات پلیر قابل مشاهده میباشد.

برای مشاهده این ویدیو میبایست اشتراک تهیه بفرمایید.

 

18.jpg

 

گام نوزدهم: شکستهای معتبر

این ویدیو برای اعضا واجد شرایط در نرم افزار اسپات پلیر قابل مشاهده میباشد.

برای مشاهده این ویدیو میبایست اشتراک تهیه بفرمایید.

 

19.jpg

 

گام بیستم: شکستهای نامعتبر

این ویدیو برای اعضا واجد شرایط در نرم افزار اسپات پلیر قابل مشاهده میباشد.

برای مشاهده این ویدیو میبایست اشتراک تهیه بفرمایید.

 

20.jpg

 

گام بیست و یکم: دو فرصت ورود به معامله بعد از شکست روند

این ویدیو برای اعضا واجد شرایط در نرم افزار اسپات پلیر قابل مشاهده میباشد.

برای مشاهده این ویدیو میبایست اشتراک تهیه بفرمایید.

 

21.jpg

گام بیست و دوم : آشنایی با اسیلاتور ها 

این ویدیو برای اعضا واجد شرایط در نرم افزار اسپات پلیر قابل مشاهده میباشد.

برای مشاهده این ویدیو میبایست اشتراک تهیه بفرمایید.

 

22.jpg

گام بیست و سه : جابجایی حد ضرر

این ویدیو برای اعضا واجد شرایط در نرم افزار اسپات پلیر قابل مشاهده میباشد.

برای مشاهده این ویدیو میبایست اشتراک تهیه بفرمایید.

 

23.jpg

گام بیست و چهارم : مدیریت شکست ها

این ویدیو برای اعضا واجد شرایط در نرم افزار اسپات پلیر قابل مشاهده میباشد.

برای مشاهده این ویدیو میبایست اشتراک تهیه بفرمایید.

 

24.jpg

گام بیست و پنج: ایده های معاملاتی درخطوط حمایت و مقاومت

این ویدیو برای اعضا واجد شرایط در نرم افزار اسپات پلیر قابل مشاهده میباشد.

برای مشاهده این ویدیو میبایست اشتراک تهیه بفرمایید.

 

25.jpg

گام بیست و شش: واگرایی ها در اسیلاتورها

این ویدیو برای اعضا واجد شرایط در نرم افزار اسپات پلیر قابل مشاهده میباشد.

برای مشاهده این ویدیو میبایست اشتراک تهیه بفرمایید.

 

26.jpg

گام بیست و هفتم  : تحلیل تکنیکال چیست ؟

این ویدیو برای اعضا واجد شرایط در نرم افزار اسپات پلیر قابل مشاهده میباشد.

برای مشاهده این ویدیو میبایست اشتراک تهیه بفرمایید.

 

27.jpg

گام بیست و هشت: با چه حجمی وارد معاملات شویم؟

این ویدیو برای اعضا واجد شرایط در نرم افزار اسپات پلیر قابل مشاهده میباشد.

برای مشاهده این ویدیو میبایست اشتراک تهیه بفرمایید.

 

28.jpg

گام بیست و نه: کاربرد سیگنال های استوکاستیک

این ویدیو برای اعضا واجد شرایط در نرم افزار اسپات پلیر قابل مشاهده میباشد.

برای مشاهده این ویدیو میبایست اشتراک تهیه بفرمایید.

 

29.jpg

گام سی ام: در شکست های نا معتبر چه بایدکرد؟

این ویدیو برای اعضا واجد شرایط در نرم افزار اسپات پلیر قابل مشاهده میباشد.

برای مشاهده این ویدیو میبایست اشتراک تهیه بفرمایید.

 

30.jpg

 

گام سی ویک: استفاده صحیح از ضریب اهرم

این ویدیو برای اعضا واجد شرایط در نرم افزار اسپات پلیر قابل مشاهده میباشد.

برای مشاهده این ویدیو میبایست اشتراک تهیه بفرمایید.

 

31.jpg

گام سی و دو: الگوی دو گانه کف و سقف

این ویدیو برای اعضا واجد شرایط در نرم افزار اسپات پلیر قابل مشاهده میباشد.

برای مشاهده این ویدیو میبایست اشتراک تهیه بفرمایید.

 

32.jpg

گام سی و سه:سهام

این ویدیو برای اعضا واجد شرایط در نرم افزار اسپات پلیر قابل مشاهده میباشد.

برای مشاهده این ویدیو میبایست اشتراک تهیه بفرمایید.

 

33.jpg

گام سی و چهار: الگوی ابر سیاه و نفوذی

این ویدیو برای اعضا واجد شرایط در نرم افزار اسپات پلیر قابل مشاهده میباشد.

برای مشاهده این ویدیو میبایست اشتراک تهیه بفرمایید.

 

34.jpg

 

گام سی و پنج: بازار کالا

این ویدیو برای اعضا واجد شرایط در نرم افزار اسپات پلیر قابل مشاهده میباشد.

برای مشاهده این ویدیو میبایست اشتراک تهیه بفرمایید.

 

35.jpg

گام سی و شش: تقویم اقتصادی

این ویدیو برای اعضا واجد شرایط در نرم افزار اسپات پلیر قابل مشاهده میباشد.

برای مشاهده این ویدیو میبایست اشتراک تهیه بفرمایید.

 

36.jpg

گام سی و هفت: اخبار فوری

این ویدیو برای اعضا واجد شرایط در نرم افزار اسپات پلیر قابل مشاهده میباشد.

برای مشاهده این ویدیو میبایست اشتراک تهیه بفرمایید.

 

37.jpg

گام سی و هشت:5 اشتباه بزرگ در معامله گری

این ویدیو برای اعضا واجد شرایط در نرم افزار اسپات پلیر قابل مشاهده میباشد.

برای مشاهده این ویدیو میبایست اشتراک تهیه بفرمایید.

 

38.jpg

گام سی و نهم:مدیریت سرمایه

این ویدیو برای اعضا واجد شرایط در نرم افزار اسپات پلیر قابل مشاهده میباشد.

برای مشاهده این ویدیو میبایست اشتراک تهیه بفرمایید.

 

39.jpg

گام چهلم: استفاده از دو میانگین متحرک

این ویدیو برای اعضا واجد شرایط در نرم افزار اسپات پلیر قابل مشاهده میباشد.

برای مشاهده این ویدیو میبایست اشتراک تهیه بفرمایید.

 

40.jpg

 

گام چهل و یک: استفاده حجم معاملات

این ویدیو برای اعضا واجد شرایط در نرم افزار اسپات پلیر قابل مشاهده میباشد.

برای مشاهده این ویدیو میبایست اشتراک تهیه بفرمایید.

 

41.jpg

 

گام چهل و دو: معاملات کوتاه و بلند مدت

این ویدیو برای اعضا واجد شرایط در نرم افزار اسپات پلیر قابل مشاهده میباشد.

برای مشاهده این ویدیو میبایست اشتراک تهیه بفرمایید.

 

42.jpg

 

گام چهل و سه: اندیکاتور Elder Ray

 

 

گام چهل و چهار: اندیکاتور Elder Ray (غربال سه گانه)

این ویدیو برای اعضا واجد شرایط در نرم افزار اسپات پلیر قابل مشاهده میباشد.

برای مشاهده این ویدیو میبایست اشتراک تهیه بفرمایید.

 

43.jpg

 

گام چهل وپنج: پیووت

این ویدیو برای اعضا واجد شرایط در نرم افزار اسپات پلیر قابل مشاهده میباشد.

برای مشاهده این ویدیو میبایست اشتراک تهیه بفرمایید.

 

46.jpg

 

گام چهل و شش: روانشناسی در بازار

این ویدیو برای اعضا واجد شرایط در نرم افزار اسپات پلیر قابل مشاهده میباشد.

برای مشاهده این ویدیو میبایست اشتراک تهیه بفرمایید.

 

45.jpg

 

22 آبان 1401 23:48
تریدینگ 212 (گام دهم)

تریدینگ 212 (گام دهم)

میانگین متحرک دو

 

 

 

 

22 آبان 1401 23:42
تریدینگ 212 (گام نهم)

تریدینگ 212 (گام نهم)

میانگین متحرک

 

 

 

 

22 آبان 1401 20:35
تریدینگ 212 (گام هشت)

تریدینگ 212 (گام هشت)

سفارش OCOچچه کاربردی دارد؟

 

 

 

 

گام_هشتم_برای_سایت_First_Frame.png

22 آبان 1401 19:56
تریدینگ 212 (گام هفت)

تریدینگ 212 (گام هفت)

سفارشات ورود

 

 

 

 

گام_هفتم_برای_سایت_First_Frame.png

22 آبان 1401 19:43
تریدینگ 212 (گام ششم)

تریدینگ 212 (گام ششم)

سفارشات خرید و فروش

 

 

 

 

22 آبان 1401 19:39
تریدینگ 212 (گام پنجم)

تریدینگ 212 (گام پنجم)

معامله بر اساس الگوی بازگشتی پین بار

 

 

 

 

22 آبان 1401 19:11
	تریدینگ 212 (گام چهارم)

تریدینگ 212 (گام چهارم)

اصلاح روند ها

 

 

 

 

22 آبان 1401 18:44
تریدینگ 212 (گام سوم)

تریدینگ 212 (گام سوم)

معامله بر اساس شکست ها

 

 

 

 

22 آبان 1401 18:26
تریدینگ 212 (گام دوم)

تریدینگ 212 (گام دوم)

الگوهای کندل استیک را بشناسیم.

 

 

 

 

22 آبان 1401 14:03
تریدینگ 212 (گام اول)

تریدینگ 212 (گام اول)

چگونه روند ها را شناسایی کنیم؟

 

 

 

 

 

22 آبان 1401 12:31