Your browser does not support JavaScript!
 • جهش قیمت نفت باعث افزایش سهام انرژی در ژاپن شد.

  جهش قیمت نفت باعث افزایش سهام انرژی در ژاپن شد.

 • سهام استرالیا به دلیل ترس از سهولت تشدید سیاست های تهاجمی افزایش یافت.

  سهام استرالیا به دلیل ترس از سهولت تشدید سیاست های تهاجمی افزایش یافت.

 • سهام آسیا-اقیانوسیه در آغاز هفته کاهش یافت.

  سهام آسیا-اقیانوسیه در آغاز هفته کاهش یافت.

 • به روز رسانی سهام آسیا

  به روز رسانی سهام آسیا

 • بازارهای سهام آسیا پیش از رویدادهای کلیدی، افزایش یافته است

  بازارهای سهام آسیا پیش از رویدادهای کلیدی، افزایش یافته است

 • صبحی نامطلوب برای بازار آسیا

  صبحی نامطلوب برای بازار آسیا

 • صبحی نا مطلوب برای شاخص های هنگ سنگ و بازارهای آسیایی

  صبحی نا مطلوب برای شاخص های هنگ سنگ و بازارهای آسیایی

 • بازار سهام

  بازار سهام

 • شاخص های آسیایی تحت تاثیر نگرانی انتشار داده CPI

  شاخص های آسیایی تحت تاثیر نگرانی انتشار داده CPI

 • شاخص های آسیایی با انتشار داده های مثبت چین جهش یافتند.

  شاخص های آسیایی با انتشار داده های مثبت چین جهش یافتند.

 • شاخص های سهام اسیا در مسیر رشد هدف گذاری میکنند

  شاخص های سهام اسیا در مسیر رشد هدف گذاری میکنند

 • بازار آتی (فیوچرز)

  بازار آتی (فیوچرز)

 • کاهش نگرانی از بحران بانکی از سهام آسیا حمایت کرده است.

  کاهش نگرانی از بحران بانکی از سهام آسیا حمایت کرده است.

 • شاخص های آسیایی تحت تاثیر داده های pmi کایزن چین حرکت می کنند

  شاخص های آسیایی تحت تاثیر داده های pmi کایزن چین حرکت می کنند