Your browser does not support JavaScript!
نماشا

تقویم اقتصادی 21 فوریه سال 2023 رویترز

تقویم اقتصادی 21 فوریه سال 2023 رویترز

تقویم اقتصادی.jpg

 

تقویم اقتصادی اروپا

روز شلوغی برای یورو در پیش است و اعداد اولیه PMI بخش خصوصی در فوریه در کانون توجه قرار دارند. اعداد خوش بینانه می توانند واگرایی سیاست ها را کاهش دهند.
  در بخش داده های اقتصادی، PMI های اولیه بخش خصوصی فوریه برای فرانسه، آلمان و منطقه یورو مورد توجه قرار خواهند گرفت. در حالی که اعداد PMI سرفصل تاثیرگذار خواهند بود، انتظار داریم سفارشات جدید، اشتغال، و فشارهای قیمت ورودی و خروجی تاثیر بیشتری داشته باشند.

سرمایه گذاران انتظار دارند نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در ماه مارس نیم درصد افزایش یابد. اعداد قابل توجه می تواند انتظارات بازار را افزایش داده و واگرایی سیاست پولی را نسبت به بانک مرکزی اروپا کاهش دهد.

اقتصاددانان پیش بینی کردند که PMI ترکیبی منطقه یورو در ماه فوریه از 50.3 به 50.6 افزایش یابد.

پس از آمار هفته گذشته و اعداد PMI امروز، سرمایه گذاران باید سخنرانی های اعضای بانک مرکزی اروپا را در نظر بگیرند.  اعضای بانک مرکزی اروپا باید درباره اقدامات پس از جلسه ماه مارس برای جلب علاقه بحث کنند.

تقویم اقتصادی انگلستان

برای پوند، روز نسبتاً آرامی است. با این حال، PMI های بخش خصوصی با تمرکز بر روی فشارهای قیمتی ورودی و خروجی مورد توجه قرار خواهند گرفت.
بخش خصوصی بریتانیا با تمرکز بر PMI اولیه بخش خصوصی در فوریه در کانون توجه قرار خواهد گرفت.

در حالی که PMI تولیدی مورد توجه قرار خواهد گرفت، PMI خدمات و اجزای فرعی کامپوزیت احتمالاً تأثیر بیشتری بر احساسات نسبت به اقتصاد بریتانیا و پوندخواهند داشت. اقتصاددانان پیش بینی کردند که PMI خدمات بریتانیا از 48.7 به 49.2 در ماه فوریه پس از کاهش از 49.9 به 48.7 در ژانویه افزایش یابد.

با تمرکز BoE بر تورم و رشد دستمزد، انتظار داریم که مولفه های فرعی قیمت ورودی و خروجی توجه زیادی را به خود جلب کنند و سفارش‌های جدید نیز اهمیت داشته باشند.

تقویم اقتصادی امریکا

امروز یک روز نسبتاً شلوغ در تقویم اقتصادی ایالات متحده است و اعداد اولیه PMI بخش خصوصی در فوریه در کانون توجه قرار دارند.

ما در ماه ژانویه شاهد یک واگرایی بین اعداد مبتنی بر نظرسنجی Markit و ISM بودیم. PMI غیر تولیدی ISM با نفوذتر از 49.2 به 55.2 در مقابل PMI مبتنی بر نظرسنجی Markit که از 44.7 به 46.8 افزایش یافت تا بازتاب ادامه انقباض در بخش خدمات باشد.

در حالی که فعالیت بخش تولیدی مورد توجه قرار می گیرد، PMI خدمات وزن بیشتری دارد. فعالیت بخش خدمات بیش از دو سوم اقتصاد ایالات متحده را تشکیل می دهد. اقتصاددانان پیش بینی می کنند که PMI خدمات از 46.8 به 47.1 افزایش یابد.

رای خود را به این مطلب ثبت کنید

0 رای (NaN)
لطفا نظر خود را درباره این مطلب بنویسید