Your browser does not support JavaScript!
نماشا

شاخص مدیران خرید بخش تولیدی موسسه مدیریت عرضه بهتر از انتظارات....

شاخص مدیران خرید بخش تولیدی موسسه مدیریت عرضه بهتر از انتظارات....

 

شاخص بخش تولیدی ISM PMI ارزیابی ماه اکتبر 

عدد واقعی ۵۰.۲?

عدد مورد انتظار ۵۰

عدد قبلی ۵۰.۹

مولفه هزینه های پرداخت شده

عدد واقعی ۴۶.۶?

عدد مورد انتظار ۵۳

عدد قبلی ۵۱.۷


مولفه اشتغال

عدد واقعی ۵۰?

عدد مورد انتظار ۵۱.۴

عدد قبلی ۴۸.۷

سفارشات جدید

عدد واقعی ۴۹.۲?

عدد مورد انتظار ۴۹.۱

عدد قبلی ۴۷.۱

شاخص گشایش شغلی و گردش کار JOLTS

عدد واقعی ۱۰.۷۱۷M?

عدد مورد انتظار ۹.۷۵M

عدد قبلی ۱۰.۰۵M

 

رشد بیشتر بازدهی اوراق قرضه ده ساله ایالات متحده پس از گزارش نسبتا خوب ISM PMI بخش تولیدی و گزارش قدرتمند JOLTS که نشانه ای از شرایط بد اشتغال به همراه ندارد.

✅مولفه استخدام شاخص ISM PMI  نیز بالاتر از انتظارات بود و به بالای قلمرو رونق و مرز ۵۰ برگشت.


?پس از این گزارش بازار به طور کامل روی افزایش ۰.۷۵٪ نرخ بهره فدرال‌ رزرو ارزشگذاری کرده است و مقداری نیز احتمال افزایش ۱٪ را می دهد.تگ ها :

    رای خود را به این مطلب ثبت کنید

    0 رای (NaN)
    لطفا نظر خود را درباره این مطلب بنویسید