Your browser does not support JavaScript!

شاخص بخش خدماتی ISM PMI ایالات متحده ارزیابی ماه ژانویه...

شاخص بخش خدماتی ISM PMI ایالات متحده ارزیابی ماه ژانویه...

  • شاخص بخش خدماتی ISM PMI ایالات متحده ارزیابی ماه ژانویه 

عدد واقعی ۵۵.۲🔺

عدد مورد انتظار ۵۰.۵

عدد قبلی ۴۹.۶

 

 

  • مولفه هزینه های پرداخت شده

عدد واقعی ۶۷.۸🔺

عدد مورد انتظار ۶۵.۵

عدد قبلی ۶۷.۶

 

 

  • مولفه استخدام 

عدد واقعی ۵۰🔻

عدد مورد انتظار ۵۰.۵

عدد قبلی ۴۹.۸

 

  • مولفه سفارشات جدید 

عدد واقعی ۶۰.۴🔺

عدد مورد انتظار ۵۷.۶

عدد قبلی ۴۵.۲

 

 

📃گزارش قدرتمند ISM PMI خدماتی که با توجه به گزارش قدرتمند اشتغال ایالات متحده باعث ادامه حرکات صعودی دلار و بازدهی اوراق قرضه ده ساله و نزول طلا شد.

تگ ها :

    رای خود را به این مطلب ثبت کنید

    0 رای (NaN)
    لطفا نظر خود را درباره این مطلب بنویسید