Your browser does not support JavaScript!
نماشا

رزرو بانک نیوزلند مطابق انتظار نرخ بهره خود را ۰.۷۵٪ افزایش داد و آن را به عدد ۴.۲۵٪ رساند...

رزرو بانک نیوزلند مطابق انتظار نرخ بهره خود را ۰.۷۵٪ افزایش داد و آن را به عدد ۴.۲۵٪ رساند...

رزرو بانک نیوزلند مطابق انتظار نرخ بهره خود را ۰.۷۵٪ افزایش داد و آن را به عدد ۴.۲۵٪ رساند.

نکات مهم بیانیه سیاست های پولی:

✅نرخ نقدی رسمی تا ماه مارس ۲۰۲۳ عدد ۴.۵۷٪ در مقایسه با ۴.۰۳٪ قبلی پیش بینی می شود.

✅نرخ نقدی رسمی تا دسامبر ۲۰۲۳ عدد ۵.۵٪ در مقایسه با ۴.۱٪ قبلی پیش بینی می شود.

✅هزینه مصرف کننده سالانه تا دسامبر ۲۰۲۳ عدد ۵٪ در مقایسه با ۳.۸٪ قبلی پیش بینی می شود.

✅اعضا موافقت کردند که افزایش بزرگ نرخ بهره ضروری بود.

✅اعضا موافقت کردند که نرخ OCR باید به نقطه ای برسد که اطمینان حاصل شود تورم به محدوده هدف کاهش می یابد.

✅اعضا موافقت کردند که این سطح از بیانیه ماه آگوست افزایش یافته است.


?علی رغم افزایش ۰.۷۵٪ که مورد انتظار بود دلار نیوزلند پس از نزول اولیه با توجه به لحن بیانیه و‌‌ پیش بینی های افزایش تورمی و نرخ بهره، تقویت شد.رای خود را به این مطلب ثبت کنید

0 رای (NaN)
لطفا نظر خود را درباره این مطلب بنویسید