Your browser does not support JavaScript!

رزرو بانک نیوزلند مطابق انتظار نرخ بهره خود را ۰.۷۵٪ افزایش داد و آن را به عدد ۴.۲۵٪ رساند...

رزرو بانک نیوزلند مطابق انتظار نرخ بهره خود را ۰.۷۵٪ افزایش داد و آن را به عدد ۴.۲۵٪ رساند...

رزرو بانک نیوزلند مطابق انتظار نرخ بهره خود را ۰.۷۵٪ افزایش داد و آن را به عدد ۴.۲۵٪ رساند.

نکات مهم بیانیه سیاست های پولی:

✅نرخ نقدی رسمی تا ماه مارس ۲۰۲۳ عدد ۴.۵۷٪ در مقایسه با ۴.۰۳٪ قبلی پیش بینی می شود.

✅نرخ نقدی رسمی تا دسامبر ۲۰۲۳ عدد ۵.۵٪ در مقایسه با ۴.۱٪ قبلی پیش بینی می شود.

✅هزینه مصرف کننده سالانه تا دسامبر ۲۰۲۳ عدد ۵٪ در مقایسه با ۳.۸٪ قبلی پیش بینی می شود.

✅اعضا موافقت کردند که افزایش بزرگ نرخ بهره ضروری بود.

✅اعضا موافقت کردند که نرخ OCR باید به نقطه ای برسد که اطمینان حاصل شود تورم به محدوده هدف کاهش می یابد.

✅اعضا موافقت کردند که این سطح از بیانیه ماه آگوست افزایش یافته است.


📃علی رغم افزایش ۰.۷۵٪ که مورد انتظار بود دلار نیوزلند پس از نزول اولیه با توجه به لحن بیانیه و‌‌ پیش بینی های افزایش تورمی و نرخ بهره، تقویت شد.رای خود را به این مطلب ثبت کنید

0 رای (NaN)
لطفا نظر خود را درباره این مطلب بنویسید