رشد بالاتر از انتظارات بخش خدماتی PMI اسپانیا به عدد ۶۲.۵ در ماه ژوئن

PMI اسپانیا

رشد بالاتر از انتظارات بخش خدماتی PMI اسپانیا به عدد ۶۲.۵ در ماه ژوئن

بهبودی در بخش خدماتی اسپانیا با بیشترین سرعت از ماه مارس ۲۰۰۰ ادامه دارد.
فعالیت ها، کسب و کار جدید و شرایط اشتغال همگی در طی ماه ژوئن رشد چشمگیری در اسپانیا داشتند.

چنین رشد هایی برای کشور های ناحیه یورو با توجه به بهبود شرایط ویروس و واکسیناسیون قابل انتظار بوده و اکنون عمده توجهات معطوف به شرایط نیمه دوم سال و تصمیمات بانک مرکزی اروپا در خصوص سیاست های پولی این ناحیه می باشد که با توجه به گسترش اخیر واریانت دلتا شاید عادی سازی نسبی سیاست ها در ناحیه یورو زمان بیشتری لازم داشته باشد.

#Spain #EU #PMI

 

شاخص flash mabufacturing pmi چیست؟

این شاخص برآورد رشد اقتصادی یک کشور است. این شاخص از اولین داده های اقتصادی هست که هرماه منتشر میشود. انتشار این داده ها تاثیر قابل توجهی بروی نوسانات بازار میگذارد.

هرگونه چاپ داده بالای 50درصد نشان از رونق اقتصادی آن کشور و هر داده پایین قلمرو 50درصدچاپ شود نشان از رکود اقتصادی است.

کلمه flash در ابتدای عنپان مدیران خرید نشان از ارزیابی مقدماتی دارد که بیشتر مورد توجه فعالان بازار است.

به دلیل آنکه شاخصPMI شامل 100درصد از ظرسنجی مدیران تولید نیست، بنابراین ممکن است برای هر ماه مشخص بعد از انتشار اصلاح شود که به آن ارزیابی نهایی گفته میشود که کمتر مورد توجه سرمایه گذاران و اقتصاددانان و تحلیلگران است.

 

در این خبر رشد بالاتر از انتظارات بخش خدماتی PMI اسپانیا به عدد ۶۲.۵ در ماه ژوئن می خوانید.

بهبودی در بخش خدماتی اسپانیا با بیشترین سرعت از ماه مارس ۲۰۰۰ ادامه دارد.
فعالیت ها، کسب و کار جدید و شرایط اشتغال همگی در طی ماه ژوئن رشد چشمگیری در اسپانیا داشتند.

چنین رشد هایی برای کشور های ناحیه یورو با توجه به بهبود شرایط ویروس و واکسیناسیون قابل انتظار بوده و اکنون عمده توجهات معطوف به شرایط نیمه دوم سال و تصمیمات بانک مرکزی اروپا در خصوص سیاست های پولی این ناحیه می باشد که با توجه به گسترش اخیر واریانت دلتا شاید عادی سازی نسبی سیاست ها در ناحیه یورو زمان بیشتری لازم داشته باشد.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews