Category: مقالات تخصصی

اسپرد بازده

اسپرد بازده چیست؟

اسپرد بازده، تفاوت بین بازدهی ابزارهای بدهی متفاوت با سررسیدهای مختلف، رتبه اعتباری، ناشر یا سطح ریسک است که با کسر بازده یک ابزار از

ادامه مطلب
بازده (Yield)

بازده (Yield) چیست؟

“بازده” به درآمدهای ایجاد شده و تحقق یافته در یک سرمایه گذاری در یک دوره زمانی خاص اشاره دارد. بر اساس مقدار سرمایه گذاری شده،

ادامه مطلب
ذخایر بانکی

ذخایر بانکی چیست؟

ذخایر بانکی حداقل های نقدی است که موسسات مالی باید در اختیار داشته باشند تا بتوانند الزامات بانک مرکزی را برآورده کنند. این پول کاغذی

ادامه مطلب