معامله فروش مجدد یورو دلار در نرخ 1.1311بسته شد
25 بهمن 1400

ایده معاملاتی شماره دورازده در نرخ 1.1311 با 139پیپ سود بسته شد. معامله فروش یورو دلار نتایج معاملاتی از شروع سال2022 نتایج معاملات

سیگنال خرید دلار کد در نرخ 1.2697 بسته شده
12 بهمن 1400

سیگنال خرید جفت ارز دلار کد  در +180پیپ بسته شد.   حجم ورودی در این معامله 0.1لات بوده که در این صورت هر پیپ برابربا ارزش یک دلار است. سیگنال خرید دلار کد

سیگنال خرید دلار استرالیا در برابر دلار کانادا با 53پیپ ضرر در نرخ 0.90137بسته شده
12 بهمن 1400

سیگنال فروش جفت ارز آزی کد  با 53 پیپ ضرر بسته شد.   حجم ورودی در این معامله 0.13لات بوده که در این صورت هر پیپ برابربا ارزش یک دلار است. سیگنال آزی کد

سیگنال فروش یورو دلار در نرخ 1.12984 با 133پیپ مثبت بسته شده
12 بهمن 1400

سیگنال فروش یورودلار  در +133پیپ بسته شد.   حجم ورودی در این معامله 0.1لات بوده که در این صورت هر پیپ برابربا ارزش یک دلار است. سیگنال یورو دلار

سیگنال فروش جفت ارز یورو فرانک با 39پیپ سود
12 بهمن 1400

معامله فروش جفت ارز یورو در برابر فرانک سوئیس در روز دوم ژانویه در 39پیپ سود بسته شد. حجم ورودی در این معامله 0.1لات بوده که در این صورت هر پیپ برابربا ارزش یک دلار است. سیگنال یورو فرانک

سیگنال خرید جفت ارز یورو آزی در نرخ 1.5701بسته شد
13 دی 1400

سیگنال خرید جفت ارز یورو آزی امروزصبح بر اساس عکس العمل قیمت به ناحیه تقاضا با ریسک به ریوارد یک به دو دراختیاراعضاVIPقرار گرفت و در +70پیپ بسته شد.   حجم ورودی در این معامله 0.13لات بوده که در این صورت هر پیپ برابربا ارزش یک دلار است. سیگنال یورو-دلار استرالیا

ایده معاملاتی
12 فروردین 1400

تحلیل شماره 1 : NZD/JPY SETUP

ایده معاملاتی
10 فروردین 1400

تحلیل شماره 24 : GBP/USD SETUP