Day: 6 اردیبهشت 1401

وزیر امور خارجه ایالات متحده بلینکن: هنوز هیچ نشانه ای مبنی بر اینکه پوتین در مورد مذاکرات معنادار با اوکراین جدی است وجود ندارد….

وزیر امور خارجه ایالات متحده بلینکن: هنوز هیچ نشانه ای مبنی بر اینکه پوتین در مورد مذاکرات معنادار با اوکراین جدی است وجود ندارد. #Geopolitics

ادامه مطلب