Day: 20 اسفند 1399

سنتیمنت در وال استریت

سنتیمنت وال استریت

نشست معاملاتی آسیاو اروپا بازارهای سهام آسیا و اقیانوسیه به دلیل عدم اطمینان در مورد بازارهای سهام چین به شدت نزول کرد. بازار سهام سیدنی،

ادامه مطلب