Day: 8 اسفند 1399

بانک

بانک چیست؟

بانک چیست؟ بانک ها یک موسسه مالی هستند که مجوز دریافت تسهیالتی مثل سپرده گذاری و وام را دارند. همچنین خدمات مالی مانند مدیریت سرمایه

ادامه مطلب