• صفحه نخست
  • آخرین اخبار
  • یکی از مقامات شانگهای چین می گوید مقامات نواحی ببشتری را به عنوان مناطق پرخطر طبقه بندی کرده اند

یکی از مقامات شانگهای چین می گوید مقامات نواحی ببشتری را به عنوان مناطق پرخطر طبقه بندی کرده اند

یکی از مقامات شانگهای چین می گوید مقامات نواحی ببشتری را به عنوان مناطق پرخطر طبقه بندی کرده اند.

 

⭕️سه مورد از موارد جدید ابتلا ممکن است مربوط به خارج از قرنطینه باشد.

 

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews