کرملین: روسیه یک تأمین کننده قابل اعتماد انرژی است و در گیر باج خواهی نمی شود

کرملین: روسیه یک تأمین کننده قابل اعتماد انرژی است و در گیر باج خواهی نمی شود/ خریداران جدید فقط باید حساب های جدید باز کنند و هیچ تغییری در قیمت ها وجود ندارد.

⭕️گاز سایر خریدارانی که به روبل پرداخت نمی کنند قطع خواهد شد.

⭕️به خریداران انرژی روسیه از قبل شرایط پرداخت جدید گفته شده بود.

⭕️کرملین از گفتن اینکه چند کشور موافقت کردند تا پرداخت گاز را به روبل انجام دهند خودداری می کند.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews