کریستین لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا:

کریستین لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا: پیش بینی یک بازگشت اقتصادی قویتر از انتظار را دارم.

ادامه نظرات وی :

✅ عوامل ژئوپولیتیکی و آب و هوا باعث افزایش قیمت انرژی می شوند.

✅چیزی نمی‌بینیم که نشان دهد تورم در خارج شدن از کنترل می باشد.

✅ تنگناهای عرضه در طول سال تثبیت خواهد شد.

✅نمی بینیم که دستمزدها در حال افزایش باشد.

✅پس از تکمیل خرید دارایی ها به ابزار های اضافی از جمله نرخ ها نگاه خواهیم کرد.

✅بعید است با تورمی مشابه ایالات متحده مواجه شویم.

اهمیت خبر⚪️⚪️⚪️🔴🔴

ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews