لائل برینارد آرای کافی مجلس سنا را برای پست نایب رئیس فدرال رزرو کسب کرد….

لائل برینارد آرای کافی مجلس سنا را برای پست نایب رئیس فدرال رزرو کسب کرد.

📃در صورتی که کاخ سفید همچنان در اختیار دموکراتها باشد برینارد گزینه جدی برای ریاست فدرال رزرو می تواند محسوب شود.

#FED #USD

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews