شاخص هزینه مصرف کننده انگلستان ارزیابی سالانه ماه مارس 

شاخص هزینه مصرف کننده انگلستان ارزیابی سالانه ماه مارس

 

عدد واقعی ۷٪🔺

 

عدد مورد انتظار ۶.۷٪

 

عدد قبلی ۶.۲٪

 

شاخص خالص هزینه مصرف کننده ارزیابی سالانه

 

عدد واقعی ۵.۷٪🔺

 

عدد مورد انتظار ۵.۳٪

 

عدد قبلی ۵.۲٪

 

 

شاخص هزینه مصرف کننده انگلستان ارزیابی ماهانه مارس

 

عدد واقعی ۱.۱٪🔺

 

عدد مورد انتظار ۰.۷٪

 

عدد قبلی ۰.۸٪

 

 

📃 تورم همچنان در بریتانیا بیداد می کند و شاخص اصلی بالاترین رقم از زمان تخمین مدل تاریخی در مارس ۱۹۹۲ بوده است.

به این ترتیب این تحولات احتمالاً بانک مرکزی انگلستان را از مسیر انقباض سیاست ها خارج نمی‌کند حتی اگر تصمیم آن‌ها تا حدودی شدت کمتر پیدا کرده باشد.

 

 

 

 

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews