شاخص بخش تولیدی مدیران خرید ناحیه انگلستان در ارزیابی ماه ژوئن 

🇬🇧🇬🇧

 

شاخص بخش تولیدی مدیران خرید ناحیه انگلستان در ارزیابی ماه ژوئن

 

عدد واقعی ۵۳.۴🔻

 

عدد مورد انتظار ۵۳.۵

 

عدد گذشته ۵۴.۶

 

شاخص بخش خدماتی مدیران خرید ناحیه انگلستان در ارزیابی ماه ژوئن

 

عدد واقعی ۵۳.۴🔺

 

عدد مورد انتظار ۵۳

 

عدد گذشته ۵۳.۴

 

📃موسسه S&P Global:

 

✅اقتصاد به نظر می رسد که در حال خالی شدن است. رشد فعلی کسب و کار از سوی سفارش های ارسال شده در ماه های قبل حمایت می شود زیرا شرکت ها از کاهش تقریبی تقاضای خود گزارش می دهند.

 

✅اعتماد به کسب و کار اکنون به سطحی کاهش یافته است که در گذشته معمولاً نشانه رکود قریب الوقوع بوده است.

 

✅در حالی که نشانه‌هایی وجود دارد که تورم به زودی به پیک خود می‌رسد، داده‌های نظرسنجی نشان می‌دهد که نرخ تورم برای مدتی در آینده بالا باقی خواهد ماند.

 

 

 

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews