سخنگوی وزارت اقتصاد آلمان: توربین برای تامین گاز به روسیه تحویل داده خواهد شد

سخنگوی وزارت اقتصاد آلمان: توربین برای تامین گاز به روسیه تحویل داده خواهد شد.

 

⭕️ مذاکرات در مورد یونیپر به زودی به نتیجه می رسد.

 

 

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews