• صفحه نخست
  • آخرین اخبار
  • به گفته وزارت انرژی بلغارستان گازپروم به بولگاراز بلغارستان اطلاع داده است که از ۲۷ آوریل عرضه گاز را متوقف می کند….

به گفته وزارت انرژی بلغارستان گازپروم به بولگاراز بلغارستان اطلاع داده است که از ۲۷ آوریل عرضه گاز را متوقف می کند….

به گفته وزارت انرژی بلغارستان گازپروم به بولگاراز بلغارستان اطلاع داده است که از ۲۷ آوریل عرضه گاز را متوقف می کند.

ادامه نظرات وزارت انرژی بلغارستان:

⭕️ فعلاً نیازی به محدودیت مصرف گاز نیست.

⭕️ اقداماتی را جهت تأمین منابع گاز انجام داده ایم.

✅پیشتر نیز شرکت گاز لهستانی PGNIG گفته بود که روسیه از ۲۷ آوریل تحویل گاز را متوقف می کند و این امر نقض قرارداد یامال است.

#Geopolitics #Energy #Russia

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews