بانک مرکزی اروپا مطابق انتظار نرخ بازپرداخت اصلی خود را در عدد ۰٪ ثابت نگه داشت

بانک مرکزی اروپا مطابق انتظار نرخ بازپرداخت اصلی خود را در عدد ۰٪ ثابت نگه داشت.

 

نکات بیانیه سیاست های پولی بانک مرکزی اروپا:

✅هرگونه تغییر در نرخ بهره پس از پایان برنامه APP و به شکل تدریجی خواهد بود.

✅تهاجم روسیه بر اقتصاد اروپا و فراتر از آن نیز تأثیر می گذارد.

✅تعارض و عدم قطعیت مرتبط به شدت بر اعتماد کسب و کارها و مصرف کنندگان تاثیر می گذارد.

✅شورای حکام انتظار دارد که نرخ‌های بهره کلیدی بانک مرکزی اروپا تا زمانی که تورم را خیلی زودتر از پایان افق پیش‌بینی خود به ۲ درصد برساند و تا پایان افق پیش‌بینی به طور پایدار به ۲ درصد برسد، در سطح فعلی باقی بماند.

✅ تشخیص می دهد که پیشرفت تحقق یافته در تورم اساسی است و به اندازه کافی پیشرفت کرده تا با تثبیت تورم ۲ درصد در میان مدت سازگار باشد.

✅شورای حکام تشخیص می دهد که داده های دریافتی از آخرین جلسه آن، این انتظار را تقویت می کند که خرید خالص دارایی تحت APP باید در سه ماهه سوم به پایان برسد.

✅شورای حاكم در نظر دارد اصل پرداخت‌های حاصل از اوراق بهادار سررسید خریداری شده تحت PEPP را حداقل تا پایان سال ۲۰۲۴ مجدداً سرمایه‌گذاری كند.

✅شورای حاكم هر اقدامی را كه برای اجرای مأموریت بانک مرکزی جهت پیگیری ثبات قیمت ها و كمك به حفظ ثبات مالی لازم باشد انجام خواهد داد.

📃در حقیقت تغییری در چشم انداز سیاست یا لحن بانک مرکزی وجود ندارد.
اما برخی تغییرات جزئی در راهنمای آتی وجود دارد که بانک مرکزی اروپا بر انعطاف‌پذیری هنگام تصمیم‌گیری در آینده تاکید می‌کند. و بر این اساس به نظر نمی رسد که بانک مرکزی جهت مقابله با تورم رویکرد تهاجمی داشته باشد.

 

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews