اظهارات اقتصاددان ارشد بانک مرکزی اروپا فیلیپ لین

اقتصاددان ارشد بانک مرکزی اروپا فیلیپ لین: کالیبراسیون سیاست های بانک مرکزی اروپا به داده ها بستگی خواهد داشت و ارزیابی در حال تحول ما را از چشم انداز منعکس می کند.

⭕️جهش قابل توجه در قیمت انرژی از تابستان ۲۰۲۱ نشان دهنده یک شوک کلان اقتصادی بزرگ است.

⭕️جدول زمانی تکمیل فرآیند عادی سازی به دو دلیل اساسی ذاتاً نامشخص است.

⭕️در اندیشیدن به فرآیند عادی سازی، تدریجی بودن یک نکته مهم است.

⭕️ آماده هستیم تا تمام ابزارهای خود را در چارچوب وظایف خود تنظیم کنیم و در صورت لزوم از انعطاف پذیری استفاده کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که تورم در میان مدت در هدف دو درصدی ما تثبیت می شود.

⭕️مهم است جهت مشاهده تأثیر تغییرات در شرایط تأمین مالی بر پویایی تورم، وقت بگذارید.

⭕️ تعیین کنندگان دستمزد درک می کنند که یک جزء موقت در نرخ تورم بالای فعلی وجود دارد.

⭕️بعید به نظر می رسد که منطقه یورو به روند مداوم تورم زیر هدف که قبل از همه گیری جا افتاده بود، بازگردد.

اقتصاددان ارشد بانک مرکزی اروپا فیلیپ لین: زمان بندی دقیق افزایش نرخ بهره مهمترین مسئله ما نیست.

✅ ما نرخ ها را نه فقط یک بار بلکه در طول زمان و در یک توالی تغییر خواهیم داد.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews