گشایش شغلی ایالات متحده در ماه مارس در سقف تاریخی…

🇺🇸

شاخص گشایش شغلی و گردش کار ایالات متحده JOLTS ارزیابی ماه مارس

عدد واقعی ۱۱.۵۴۹M🔺

عدد مورد انتظار ۱۱.۱۹M

عدد قبلی ۱۱.۲۷M

شاخص سفارشات کارخانه ای ارزیابی ماه مارس

عدد واقعی ۲.۲٪🔺

عدد مورد انتظار ۱.۳٪

عدد قبلی ۰.۵٪-

📃داده ها قدرتمند هستند و FOMC این داده ها را مشاهده خواهد کرد و بر ثبت سفارش طولانی در کارخانه ها، مشاغل فراوان و قدرت قیمت گذاری تاکید می کند.

#USD

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews