کاخ سفید پاول را به عنوان گزینه ریاست فدرال رزرو انتخاب کرده است

کاخ سفید پاول را به عنوان گزینه ریاست فدرال رزرو انتخاب کرده است.

همچنین برینارد به عنوان نایب رئیس فدرال رزرو در نظر گرفته شده است.

#FED

ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews