گزارش ماهانه آژانس بین المللی انرژی در مورد بازار نفت

گزارش ماهانه آژانس بین المللی انرژی در مورد بازار نفت: پیش بینی رشد تقاضای نفت برای سال ۲۰۲۲ را به دلیل قرنطینه چین و افزایش قیمت ها به میزان ۷۰ هزار بشکه در روز کاهش می دهد.

⭕️انتظار می رود که به طور تدریجی حجم تولید از سمت کشورهای خاورمیانه اوپک پلاس و ایالات متحده افزایش یابد زیرا قرنطینه های ناشی از کووید در چین باعث کاهش تقاضا می شود.

⭕️کاهش کلی عرضه روسیه به میزان ۱.۶ میلیون بشکه در روز در ماه می و ۲ میلیون بشکه در روز در ژوئن می باشد.

⭕️با وجود تحریم ها، کل صادرات نفت روسیه در ماه آوریل ۶۲۰ هزار بشکه در روز افزایش یافت.

⭕️ تحریم های جدید می تواند جهت گیری مجدد جریان های تجاری نفت روسیه را به سمت آسیا تسریع ببخشد.

⭕️ روسیه در ماه آوریل نزدیک به ۱ میلیون بشکه در روز تولید نفت را بسته بود.

⭕️به دلیل وخامت وضعیت عرضه روسیه، انتظار کسری حاد عرضه را ندارد.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews