گزارش قدرتمند بخش خدمتی ISM PMI…

ISM PMI

شاخص بخش خدماتی ISM PMI ایالات متحده در ارزیابی ماه نوامبر که پیش بینی برای آن عدد ۶۴.۹ بود به عدد ۶۹.۱🔺 رسید.

دوره گذشته عدد ۶۶.۷ بوده است.

مولفه اشتغال شاخص که انتظارات برای آن عدد ۵۲.۲ بود عدد ۵۶.۵🔺 منتشر شد.

دوره گذشته عدد ۵۱.۶ بوده است.

مولفه هزینه های پرداخت شده که انتظارات برای آن عدد ۸۰.۹ بود به عدد ۸۲.۳🔺 رسید.

اهمیت خبر⚪️⚪️🔴🔴🔴

#USD

ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews