گزارش بازار کار انگلستان

GBP

گزارش بازار کار انگلستان

شاخص تغییرات بیکاری در ارزیابی ماه نوامبر بدتر از انتظارات که عدد ۵۰ هزار بود به عدد ۶۴ هزار رسید.
دوره گذشته عدد۲۹.۸K- بوده است.

نرخ بیکاری در سه ماهه منتهی به اکتبر بهتر از عدد ۵.۱٪ پیش بینی ها به عدد ۴.۹٪ رسید.

دوره قبل عدد ۴.۸٪ بوده است.

متوسط درآمد همراه مزایا نیز بهتر از عدد ۲.۲٪ انتظارات به عدد ۲.۷٪ رسید.

دوره قبل عدد ۱.۳٪ بوده است.


پوند انگلستان به کدام جهت میرود؟


گزارش بازار کار انگلستان چیست؟

بازار کار به تقاضای نیروی کار  اشاره دارد که در آن کارمندان عرضه و کارفرمایان تقاضا را تأمین می کنند. این جز  اصلی هر اقتصادی است و به طور پیچیده ای با بازارهای سرمایه ، کالاها و خدمات مرتبط است.

بازار کار را باید هم در سطح اقتصاد کلان و هم اقتصاد خرد مشاهده کرد. نرخ بیکاری و نرخ بهره وری نیروی کار دو سنج مهم اقتصاد کلان است. دستمزد فردی و تعداد ساعات کار دو سنج مهم اقتصاد خرد هستند. درک بازار کار در سطح اقتصاد کلان ، عرضه و تقاضا تحت تأثیر پویایی بازار داخلی و بین المللی است. همچنین گزارش بازار کار انگلستان از عواملی مانند مهاجرت ، سن جمعیت و سطح تحصیلات  تحت تأثیر میگیرد.

اقدامات مربوطه شامل بیکاری ، بهره وری ، نرخ مشارکت ، درآمد کل و تولید ناخالص داخلی  است.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews