گازپروم روسیه: عرضه گاز به بلغارستان و لهستان به دلیل عدم پرداخت روبلی متوقف شده است

گازپروم روسیه: عرضه گاز به بلغارستان و لهستان به دلیل عدم پرداخت روبلی متوقف شده است.

تازمانی که پرداخت به روبل انجام نشود عرضه متوقف خواهد شد.

✅وزیر انرژی بلغارستان می گوید این کشور به تعهدات خود تحت قرارداد فعلی با گازپروم عمل خواهد کرد

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews