• صفحه نخست
  • آخرین اخبار
  • کیشیدا نخست وزیر ژاپن: دولت آماده برداشتن گام های جدید و بیشتر جهت جلوگیری از افزایش قیمت سوخت و مواد غذایی است

کیشیدا نخست وزیر ژاپن: دولت آماده برداشتن گام های جدید و بیشتر جهت جلوگیری از افزایش قیمت سوخت و مواد غذایی است

کیشیدا نخست وزیر ژاپن: دولت آماده برداشتن گام های جدید و بیشتر جهت جلوگیری از افزایش قیمت سوخت و مواد غذایی است.

 

 

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews