کیشیدا نخست وزیر ژاپن: ثبات فارکس با اهمیت است

کیشیدا نخست وزیر ژاپن: ثبات فارکس با اهمیت است.

 

 

✅حرکات سریع نرخ تبادلی نامطلوب هستند.

 

امیدوارم بانک مرکزی ژاپن سیاست های پولی را با تمرکز بر نرخ تورم ۲ درصد به درستی هدایت کند.

 

📃این اظهار نظرات در راستای جلوگیری از تضعیف بیشتر ین می باشد اما چیزی نیستند که در چند هفته اخیر نشنیده باشیم.

 

 

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews