کیشیدا نخست‌وزیر ژاپن: باید به جنبه‌های مثبت و منفی ین ضعیف نگاه کنیم

کیشیدا نخست‌وزیر ژاپن: باید به جنبه‌های مثبت و منفی ین ضعیف نگاه کنیم.

⭕️ هدف دولت تثبیت حرکات ارزی با سیاست اقتصادی است که خروجی درآمد داخلی را کاهش می دهد و جریان ورودی را تقویت می کند.

⭕️ین ضعیف برای صادرات شرکت های ژاپنی دارای دارایی در خارج از کشور مثبت است، اما با افزایش هزینه های مواد خام به خانواده ها و مشاغل آسیب می رساند.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews