• صفحه نخست
  • آخرین اخبار
  • کوله با وزیر امور خارجه اوکراین: من تمایلی از طرف روسیه برای گفتگوهای صلح و گفتگوهای امنیت غذایی نمی بینم

کوله با وزیر امور خارجه اوکراین: من تمایلی از طرف روسیه برای گفتگوهای صلح و گفتگوهای امنیت غذایی نمی بینم

کوله با وزیر امور خارجه اوکراین: من تمایلی از طرف روسیه برای گفتگوهای صلح و گفتگوهای امنیت غذایی نمی بینم.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews