نظرات کریستین لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا

کریستین لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا

نظرات کریستین لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا:
بانک مرکزی اروپا به دقت رشد نرخ بازدهی اوراق قرضه بلند مدت اسمی را رصد می کند.
همچنان بسیار نامشخص است که همه گیری چگونه پیش خواهد رفت.
بانک مرکزی اروپا به حمایت خود از تمامی بخش های اقتصاد با حفظ شرایط مالی مطلوب طی دوران پاندمی ادامه می دهد.
بسته ۱.۸ تریلیون یوروییPEPP به بانک مرکزی اروپا انعطاف و قدرت شلیک قابل توجهی در انجام خرید ها ارائه می کند.

 

یورو به کدام جهت خواهد رفت؟

EURAUD

بانک مرکزی اروپا یا همانECB بانک مرکزی منطقه یورو است. کریستین لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا است. این بانک مرکزی سیاست های پولی ناحیه یورو را تنظیم می کند. که شامل تعیین نرخ بهره و سیاست های انقباضی و انبساطی می باشد. این بانک مرکزی به طور کلی هدف دستیابی به ثبات قیمتی را با توجه به تورم پایین دنبال می کند.
بانک مرکزی اروپا در نشست قبلی خود نرخ های بهره را در همان عدد ۰٪ ثابت نگه داشت. و سیاست های پولی خود را نیز تغییر نداد.اما به طور کلی این بانک نگرانی هایی در ارتباط با عدم رشد تورم دارد. و می گویند افزایش تورم ماه ژانویه ناشی از تلاقی فاکتور ها بوده و موقتی است.
بانک مرکزی اروپا همچنین نگران تقویت بیش از حد یورو در برابر دلار است. که این تقویت می تواند برای صادرات و فشار های قیمتی مورد نظر بد باشد.
اما در صحبت های امروز این عضو بانک مرکزی اشاره ای به نگرانی در خصوص تقویت ارزش یورو نشد.
آقایDe Cos پیشتر عنوان کرده بود که:
کاهش نرخ بهره را مستثنی نمی کند اما به محدوده پایین در زمینه نرخ ها نزدیک هستیم.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews