کرملین: ورود فنلاند به ناتو قطعاً تهدیدی برای روسیه است

کرملین: ورود فنلاند به ناتو قطعاً تهدیدی برای روسیه است.

⭕️روسیه آماده است تا به هر طرفی که تلاش برای دخالت در اوکراین کند و مانع عملیات ویژه نظامی شود، قاطع ترین پاسخ را بدهد.

⭕️همه می خواهند از درگیری بین ناتو و روسیه جلوگیری کنند.

⭕️گسترش ناتو جهان یا اروپا را با ثبات تر نمی کند.

⭕️ فنلاند در حال برداشتن گام‌های غیر دوستانه است که مایه تأسف و دلیلی برای پاسخ متقارن است.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews