کرملین: توپ در زمین اوکراین است، سرعت مذاکرات صلح به اندازه کافی مناسب نیست

کرملین: توپ در زمین اوکراین است، سرعت مذاکرات صلح به اندازه کافی مناسب نیست.

برای دیدار پوتین و زلسنکی باید دلیل محسوسی وجود داشته باشد.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews