کاهش قابل توجه شاخص مدیران خرید شیکاگو در ارزیابی ماه آوریل…

شاخص مدیران خرید شیکاگو ارزیابی ماه آوریل

عدد واقعی ۵۶.۴🔻

عدد مورد انتظار ۶۲.۱

عدد قبلی ۶۲.۹

📃عدد پایین تر از مینیممم انتظارات بازار که عدد ۵۹ بود منتشر شد.

#USD

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

نوسانات

نوسانات چیست؟

نوسانات چیست؟ نوسانات معیاری آماری از پراکندگی بازده برای یک شاخص اوراق بهادار یا بازار معین است. در بیشتر موارد، هر چه نوسانات بیشتر باشد،

ادامه مطلب »
,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews