کاهش سنتیمنت مصرف کننده دانشگاه میشیگان در ماه می….

شاخص سنتیمنت مصرف کننده دانشگاه میشیگان ارزیابی مقدماتی ماه می

عدد واقعی ۵۹.۱🔻

عدد مورد انتظار ۶۴.۱

عدد قبلی ۶۵.۲

انتظارات تورمی یک ساله ۵.۴٪

عدد قبلی ۵.۴٪ بوده است.

#USD

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews