کاهش ذخایر هفتگی نفت خامEIA…

شاخص تغییرات ذخایر هفتگی نفت خام ایالات متحده EIA

عدد واقعی ۸M-🔻

عدد مورد انتظار ۳M

عدد قبلی ۹.۴M

📃نفت امروز قبل از گزارش در سطوح پایین خود قرار داشت اما بعد از این گزارش از آنجا فاصله گرفت.
امروز انقضای قرارداد ماه می است اما تمام حجم به ژوئن منتقل شده است.

#Oil #OOTT

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews