کاهش خرید نفت از روسنفت روسیه از سوی تاجران بزرگ…

به گفته منابع رویترز تاجران بزرگ نفت خرید نفت از روسنفت روسیه را از ۱۵ می به دلیل تحریم های مالی اتحادیه اروپا و سوئیس که خرید جهت نیازهای غیر حیاتی اروپا را ممنوع می کند، کاهش می دهند.

📃تحریم های اتحادیه اروپا خرید نفت از روسنفت یا گازپروم نفت که ضروری تلقی می شوند را معاف کرده است.

#Oil #Geopolitics #Russia

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

نوسانات

نوسانات چیست؟

نوسانات چیست؟ نوسانات معیاری آماری از پراکندگی بازده برای یک شاخص اوراق بهادار یا بازار معین است. در بیشتر موارد، هر چه نوسانات بیشتر باشد،

ادامه مطلب »
,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews