شاخص سفارشات کالاهای با دوام ایالات متحده کمتر از انتظارات

کالاهای با دوام ایالات

شاخص سفارشات کالاهای با دوام ایالات متحده در ارزیابی ماه مارس که انتظارات برای آن عدد ۲.۵٪ بود به عدد ۰.۵٪???? رسید.

دوره گذشته عدد ۱.۲٪- بوده است.

خالص این شاخص نیز مطابق انتظارات عدد ۱.۶٪ را ثبت کرد.

دوره گذشته عدد ۰.۹٪- بوده است.
#US

 

شاخص کالاهای بادوام از چه جهت مهم است؟

شاخص تورمی برای یک دوره معیین، مصارف خانوار را مشخص میکند.

شاخص تورمیPCE، شاخص اولیه برای تصمیم گیری  بانک های مرکزی برای سیاست های پولی بسیار مهم است.

بطور کلی این شاخص هم تراز شاخص های قیمت مصرف کننده(CPI)، تولید ناخالص داخلی و یا شاخص قیمت تولید کننده است.

شاخص CPI از گزارش درآمد شخصی و هزینه های شخصی بدست میآید. درآمد شخصی نشان میدهد مصرف کننده چه مقدار پول در اختیار دارند و هزینه های شخصی معیاری برای هزینه ایی که مصرف کننده از درآمد خود خرج میکند.

هزینه های شخصی نبز به دو قیمت مصرف شخصی بین کالاها و خدمات  تقسیم میشود.

مصرف شخصی در کالاها نیز به مصارف کالاهای بادوام و کالاهای بیدوام تقسیم میشود.

کالاهای بادوام به کالاهایی گفته میشود که بیش از سه سال عمر دارندو قیمت بالایی هم دارند. اتومبیل، تلوزیون، یخچال، مبلمان و سایر کالاهای مشابه دیگر.

در این خبر می خوانید شاخص سفارشات کالاهای با دوام ایالات متحده در ارزیابی ماه مارس که انتظارات برای آن عدد ۲.۵٪ بود به عدد ۰.۵٪???? رسید.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews