کابینه دولت چین خواستار هدایت قیمت های زغال سنگ به محدوده معقول شد

کابینه دولت چین خواستار هدایت قیمت های زغال سنگ به محدوده معقول شد.

✅می گوید ۳۰۰ میلیون تن به ظرفیت تولید زغال سنگ اضافه خواهد کرد و سه پروژه مولد برق هسته ای را تصویب خواهد کرد.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews