کابینه دولت چین: با تنگنای زنجیره‌های تامین تحت تاثیر شیوع کووید مقابله خواهیم کرد

کابینه دولت چین: با تنگنای زنجیره‌های تامین تحت تاثیر شیوع کووید مقابله خواهیم کرد.

 

✅در اسرع وقت ۱۰۰ میلیارد یوان برای تدراکات ارائه می کنیم.

 

✅اشتغال را بیشتر تثبیت خواهیم کرد.

 

✅مالیات ارزش افزوده بر درآمد شرکت های تحویل کالا از اول ماه می تا پایان سال حذف می شود.

 

 

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews