کابینه دولت چین: اقداماتی را جهت تقویت مصرف انجام خواهیم داد

کابینه دولت چین: اقداماتی را جهت تقویت مصرف انجام خواهیم داد.

✅برای تثبیت تجارت خارجی تخفیف های مالیاتی صادرات را افزایش می دهیم.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews