چین می گوید ارتش این کشور قاطعانه از حق حاکمیت چین محافظت خواهد کرد

چین می گوید ارتش این کشور قاطعانه از حق حاکمیت چین محافظت خواهد کرد.

وزیر دفاع چین در تماس با همتای آمریکایی خود گفته است که تایوان بخشی از چین و این یک واقعیت است که هیچ کس نمی تواند آن را تغییر دهد.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews