پیش بینی USDJPY در هفته منتهی به نشست بانک مرکزی ژاپن

پیش بینی USDJPY در هفته منتهی به نشست بانک مرکزی ژاپن | تحلیل جامع فارکس

در نشست روز جمعه بانک مرکزی ژاپن، بسیار مهم است که عملکرد منحنی نرخ بازدهی کل پایدار باشد. روز جمعه رئیس بانک مرکزی ژاپن اقای کورودا از اقدامات برای پایدار کردن چهاچوب سیاست های خود رو نمایی میکند.

در تحلیل قبل اشاره به رشد این جفت ارز تا سطوح عرضه شد.
باید بدانید، یکی از چالش های بانک های مرکزی دنیا این است که سرمایه گذاران را متقاعد کنند که وقتی سیاست پولی آنها تغییر میکند، این موضوع به راحتی تحت تاثیر افزایش نرخ بازده اوراق قرار نمی گیرد.
وقتی شرایط رو به بهبود است، آنها تاکید بر عدم اطمینان دارند. و آماده نیستند که تغییرات اساسی در سیاست ایجاد کنند.

کورودا در روز سه شنبه اشاره به اهمیت پایدار ماندن نرخ بهره بلند مدت کرد. و به مجلس ژاپن اطمینان داد که خرید اوراق قرضه دولتی را در تمامی سر رسید ها متعادل نگه داشته اند.
هدف بانک مرکزی ژاپن کنترل منحنی نرخ بازدهی در فشارهای ناشی از همه گیری است. بحران کویید 19 نبرد برای دستیابی به هدف تورمی دو درصد را طولانی تر میکند.

انتظارات تورمی ژاپن در مقایسه با ایالات متحده امریکا در سطح پایینتر باقی خواهد ماند. اما کورودا مجددا تاکید خواهد کرد که به لطف تسهیلات پولی بانک مرکزی ژاپن،هزینه های وام گیری در ژاپن همچنان پایین است.

ارز ین همیشه به عنوان ارز امن شناخته شده است. و در شرایط متلاطم بازارین ژاپن مورد تقاضا قرار میگیرد و ارزش آن افزایش،پیدا میکند.
این موضوع در شرایط بحران اقتصادی برای اقتصاد صادرات محور ژاپن خوب نیست.

پیش بینی USDJPY

بانک مرکزی ژاپن همواره در برابر افزایش ناخوشایند ین مبارزه کرده است. ترس از افزایش تحرکات صعودی ین برخی اوقات بانک مرکزی ژاپن را از محرک های پولی اضافی منصرف کرده است.
چنانچه کورودا از سیاست های فعلی احساس راحتی کند، جفت ارزUSDJPYبا نرخ بازدهی حرکت خواهد کرد. مخصوصا با بهبود اقتصاد، نرخ بازدهی اوراق قرضه ایالات متحده در کوتاه مدت رشد خواهد داشت. که باعث رشد جفت ارز USDJPY خواهد شد. اما با توجه به سخنان پاول نرخ های بازدهی اوراق قرضه امریکا تحت فشار قرار گرفته و سناریوی صعودی این جفت ارز را مختل میکند.

انتظارات پنج مقام فدرال رزرو از عدم افزایش نرخ بهره تا سال 2023 به هشت مقام افزایش یافت و این مسله باعث مثبت شدن احساسات و تمایلات سرمایه گذاران شد.

پیش بینی USDJPY
تحلیل قبل

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews