وزیر دارایی فرانسه لمایر از تاثیر ویروس بر پیش بینی های اقتصادی می گوید

پیش بینی های اقتصادی

وزیر دارایی فرانسه لمایر می گوید بهبودی اقتصادی فرانسه بهتر از انتظارات بوده اما تجدید حیات ویروس ممکن است بر پیش بینی های اقتصادی تاثیر بگذارد.

✅وی همچنین اشاره کرد که دولت اکنون پیش بینی رشد ۶٪ برای سال جاری دارد که عددی بالاتر از ۵٪ قبلی است.

#France

 

تاثیرات اقدامات محدودسازی فرانسه:

بحران کویید ۱۹ از جهاتی برای فرانسه نسبت به سایر اقتصاد های بزرگ متفاوت است.

در مورد سیاست های پولی بانک مرکزی فرانسه باید گفت این بانک از تمامی ابزار خود برای حمایت از اقتصاد استفاده کرده است.بانک فرانسه نرخ بهره خود را دوبرابر کاهش داد. در یازدهم مارس ۲۰۲۰ بانک مرکزی فرانسه نرخ بهره را به ۰.۲۵% کاهش داد. و در نوزده مارس نرخ بهره را به ۰.۱% کاهش داد.

در همان ماه بانک مرکزی فرانسه برنامه تسهیلی CTFR را مجددا به کار گرفت.

تا پیش از این دولت سطح پنح اقدامات قرنطینه را برای اقدامات سختگیرانه در نظر گرفته بود. اولین محدود سازی در فرانسه در مارس سال۲۰۲۰اعمال شد.

با این حال عدم اطمینان از نوع جهش یافته ویروس کرونا به معنای هرگونه سناریو احتمالی از سوی دولت است.
حتی با اقدامات محدودسازی انتظار میرود ۲۰۰۰۰مرگ و میر را در فصل اول سال۲۰۲۱ شاهد باشیم.

شیوع پاندمی کرونا در مارس ۲۰۲۰ در اروپا بر اقتصاد کشورهای بنلوکس (بلژیک، هلند، لوکزامبورگ) تاثیر منفی گذاشت. و بر همچنین فرانسه تاثیر منفی گذاشت.

در نتیجه تعطیلی و اقدامات محدود کننده، اقتصاد این کشورها در سال گذشته بسیار رکود کرد و نرخ بیکاری و بدهی عمومی افزایش زیادی یافت.

 

در این خبر می خوانید وزیر دارایی فرانسه لمایر می گوید بهبودی اقتصادی فرانسه بهتر از انتظارات بوده اما تجدید حیات ویروس ممکن است بر پیش بینی های اقتصادی تاثیر بگذارد.

 

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews