پوتین: کشور های غیر دوست زنجیره های تأمین در قطب شمال را نابود کرده اند

پوتین: کشور های غیر دوست زنجیره های تأمین در قطب شمال را نابود کرده اند.

✅برخی از کشور ها به تعهدات قراردادی خود عمل نمی کنند.

✅ این برای روسیه مشکلاتی ایجاد می‌کند.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews